Aktualności

2020-05-18 11:36

Plan Awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej

Osobisty plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa.

Jeśli wiesz, że możesz doświadczyć przemocy domowej i obawiasz się, że w czasie epidemii może być trudno uzyskać pomoc, przygotuj osobisty plan awaryjny.
Jeśli zdarzy się coś złego, będziesz od razu wiedzieć jak zareagować i gdzie pójść.


Twoje bezpieczeństwo to priorytet.

Nie jesteś winna/y przemocy i są ludzie, którzy chcą Ci pomóc!

Więcej...

KALENDARZ

< Maj 2020 >
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nabór wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach uprzejmie informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” będą przyjmowane w następujących terminach:

 

Moduł I – od 07.06.2019r. do 31.08.2019r.

Moduł II – od 02.09.2019r. do 10.10.2019r.

 

 

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania Moduł I

 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Adresat programu

 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osoby ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • dzieci i młodzież do lat 18, osoby w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione;
 • osoby z dysfunkcją narządu ruchu;

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi –  10.000 zł 

Udział własny wnisokodawcy  - 15% ceny brutto zakupu/usługi

 

 

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Adresat programu

 • osoby ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności; 
 • osoby w wieku aktywności zawodowej;
 • osoby z dysfunkcją narządu ruchu;

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi – 4.800 zł, w tym:

 • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł,
 • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł,
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł,
 • dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł

Udział własny wnisokodawcy  - 25% ceny brutto zakupu/usługi

 

 

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Adresat programu

 • osoby ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności; 
 • osoby w wieku aktywności zawodowej;
 • osoby z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagajacym korzystanie z usług tłumacza języka migowego;

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi – 4.800 zł, w tym:

 • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł,
 • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł,
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł,
 • dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł

Udział własny wnisokodawcy  - 25% ceny brutto zakupu/usługi

 

 

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Adresat programu

 • osoby ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności; 
 • osoby w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione; 
 • osoby z dysfunkcją narządu słuchu;

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi –  4.000 zł 

Udział własny wnisokodawcy  - 15% ceny brutto zakupu/usługi

 

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Adresat programu

 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
 • dzieci i młodzież do lat 18, osoby w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione;
 • osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł,
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł

Udział własny wnisokodawcy  - 10% ceny brutto zakupu/usługi

 

 

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Adresat programu

 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osoby ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • dzieci i młodzież do lat 18, osoby w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione;
 • osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku lub narządu słuchu;

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją słuchu - 3. 000 zł,
 • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł

 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Adresat programu

 • osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • osoby w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione;
 • osoby z dysfunkcją narządu wzroku;

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi –  6.000 zł 

Udział własny wnisokodawcy  - 30% ceny brutto zakupu/usług

 

 

Zadanie 4 –pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Adresat programu

 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osoby ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • dzieci i młodzież do lat 18, osoby w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione;
 • osoby z dysfunkcją narządu słuchu;
 • osoby z trudnościami w komunikowaniu się za pomoca mowy;

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi –  2.500 zł 

Udział własny wnisokodawcy  - 10% ceny brutto zakupu/usługi

 

 

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

Adresat programu

 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
 • dzieci i młodzież do lat 18, osoby w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione;
 • osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku lub narządu słuchu;

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi –1.500 zł 

Udział własny wnisokodawcy  - 10% ceny brutto zakupu/usługi

 

Obszar C– likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Adresat programu

 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osoby ze znacznym  stopniem niepełnosprawności;
 • dzieci i młodzież do lat 18, osoby w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione;
 • osoby z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym;

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi –  10.000 zł 

Udział własny wnisokodawcy  - 10% ceny brutto zakupu/usługi

 

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym]

Adresat programu

 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osoby ze znacznym  stopniem niepełnosprawności;

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi –  3.500 zł

 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości 

Adresat programu

 • osoby ze stopniem niepełnosprawności;
 • osoby w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione;
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego;
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie;

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • w zakresie ręki – 9.000 zł,
 • przedramienia – 20.000 zł,
 • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
 • na poziomie podudzia – 14.000 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł

Udział własny wnisokodawcy - 10% ceny brutto zakupu/usługi

W Obszarze C3 Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z wnioskiem dwóch ofert z niezależnych protezowni. Oferta z protezowni powinna być wypełniona w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu dokument należy opatrzyć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.

 

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

Adresat programu

 • osoby ze stopniem niepełnosprawności;
 • osoby w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione;
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego;
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie;

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi: do 30% kwot, o których mowa w zadaniu C

Udział własny wnisokodawcy  - 10% ceny brutto zakupu/usługi

W Obszarze C4 Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z wnioskiem dwóch ofert z niezależnych protezowni. Oferta z protezowni powinna być wypełniona w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu dokument należy opatrzyć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.

 

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Adresat programu

 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
 • dzieci i młodzież do lat 18, osoby w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione;
 • osoby z dysfunkcją narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się;
 • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o nępedzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrzadowaniem elektrycznym;

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi – 5.000 zł

Udział własny wnisokodawcy - 35% ceny brutto zakupu/usługi

 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką)

Adresat programu

 • osoby ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • osoby aktywne zawodowo;
 • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi – 200 zł miesięcznie - tytułem kosztów opieki mnad jedną (każdą) osobą zależną. 

Udział własny wnisokodawcy - 15% ceny brutto zakupu/usługi

 

Scyfikacja przedmiotu dofinansowania Moduł II

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 

Adresat programu:

 • osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które uczą się w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub mają otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł
 • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł
 • opłatę za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty – 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę

 

Załączniki 

Załączniki nr 1 i nr 3  należy dołączyć do każdego wniosku składanego w Module I. Pozostałe załączniki należy złożyć ze względu na sytuację osoby niepełnosprawnej.