KALENDARZ

< Marzec 2024 >
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach informuje, iż Zarząd PFRON przyjął kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022r.

Powiat Łosicki w 2022r. przystąpi do realizacji w/w programu, którego celem jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte ekonomicznie i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

 

Obszary programu, które będą realizowane w 2022r.:

Obszaru A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych

Obszaru B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania

Obszaru C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych

Obszaru D – na likwidację barier transportowych;

Obszaru E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych

Obszaru F – na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej;

Obszaru G – na finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane są w terminie od 1 grudnia 2021 r. do 1 marca 2022 roku.

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów oraz szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl w zakładce o Funduszu - Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie - Program wyrównywania różnic między regionami III oraz PCPR Łosice tel. 83 359 05 51.