Z usług nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa oraz edukacji prawnej może skorzystać każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

 

Porady udzielane są w dwóch punktach, wyjątek stanowi usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnsoprawnoscią ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się. Uprawnionym usługi poradnicze mogą być udzielane za pośrednictwem telefonu lub za pomocą innych środków porozuimiewania się na odległość, a także poza punktem, pod warunkiem wcześniejszego telefonicznego lub mailowego zgłoszenia potrzeby takiej formy pomocy. Tel. 83/357 19 35, e-mail powiat@losice.pl.

 

Punkt Nr 1, Łosice - Budynek Starostwa Powiatowego w Łosicach ul. Narutowicza 6, I piętro, pokój Nr 35

poniedziałek godz. 8.00 - 12.00

wtorek godz. 8.00 - 12.00

środa godz. 13.00 - 17.00

czwartek godz. 13.00 - 17.00

piątek godz. 8.00 - 12.00

 

Punkt obsługiwany jest przez dwóch adwokatów w miesiacach luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień 2019r. W pozostałych miesiącach tj. styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad 2019r. obsługiwany jest przez pieciu radców prawnych, w kazdy dzień inny radca prawny.

 

Punkt Nr 2, Łosice - Budynek Starostwa Powiatowego w Łosicach ul. Narutowicza 6, I piętro, pokój Nr 35

poniedziałek godz. 13.00 - 17.00

wtorek godz. 13.00 - 17.00

środa godz. 8.00 - 12.00

czwartek godz. 8.00 - 12.00

piątek godz. 13.00 - 17.00

 

Punkt obsługiwany jest przez Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego, w którym nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukację prawną świadczą jeden adwokat i jeden radca prawny.  

 

Lista jednostek świadczących nieodpłatnee poradnictwo na terenie Powiwatu Łosickiego, a także krajowe infolinie tematyczne: