KALENDARZ

< Maj 2024 >
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych oraz Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy

2010-07-22 12:10

W związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Łosicach projektu systemowego p.n. „Szansa na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. W ramach Zadania 1 Aktywna integracja odbył się Trening  Kompetencji i Umiejętności Społecznych i Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy (Networking i Portfolio).

            W terminie od 08.07.2010r. do 21.07.2010r. 12 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych  uczestniczyło w treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz warsztatach aktywnego poszukiwania pracy. Zajęcia odbywały się w Willi „CZTERY PORY ROKU” w Zakopanem.

            Podczas wyjazdu beneficjenci uczestniczyli w Warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy w trakcie 40 godz. zajęć, którego zdobywali wiedzę o ryneku pracy, Analiza niepowodzeń w poszukiwania pracy, odkrywali własne umiejętności, możliwości i predyspozycje zawodowe, networking w poszukiwaniu pracy, uczyli się profesjonalnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych, zdobywali umiejętności interpersonalne i asertywności w poszukiwaniu pracy, autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.

            Celem warsztatów było wyposażenie uczestników projektu w umiejętność budowania sieci kontaktów jako najbardziej skutecznej metody znajdowania zatrudnienia, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych dla pracodawcy, autoprezentacji, samoświadomości własnych możliwości, predyspozycji i kwalifikacji, analizy ofert pracy, wiedzę o elastycznych formach zatrudnienia oraz o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

            W trakcie wyjazdu szkoleniowego odbył się również Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych podczas, którego BO dokonywali diagnoza słabych i mocnych stron, ćwiczyli asertywność, sposoby radzenia sobie ze stresem, komunikację interpersonalną w życiu społecznym i zawodowym, autoprezentację – mowa ciała, budowanie wizerunku społecznego.

            Trening miał na celu ćwiczenie aspektów behawioralnych uczestników projektu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekt motywacyjny, umiejętności radzenia sobie ze stresem, komunikacji, pracy zespołowej, uczenia się optymizmu i asertywności

            W trakcie wyjazdu odbywały się dodatkowe zajęcia społeczne. Młodzież miała okazję odbycia wielu wycieczek w góry na Gubałówkę, Morskie Oko, Dolinę Chochołowską z odwiedzinami w Kaplicy Papieskiej, Dolinę Kościeliska, spływ Dunajcem połączony ze zwiedzaniem zamku w Nidzicy, kościółka w Dębnie i zapory w Czorsztynie. Młodzież zwiedzała Zakopane oraz uczestniczyła w wieczorach muzyki regionalnej i kultury góralskiej przy ognisku oraz zajęciach sportowych w Aquaparku połączonych z nauką nurkowania.

Wróć