KALENDARZ

< Grudzień 2023 >
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością

2023-09-25 09:20

Zapraszamy do skorzystania z wypożyczalni sprzętu dla osób z niepełnosprawnością

 

Beneficjenci programu

  1. Z usług świadczonych przez wypożyczalnię mogą korzystać osoby z niepełnosprawnością, posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.
  2. Osoba z niepełnosprawnością może wypożyczyć technologię wspomagającą, jeżeli w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymała ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej, jak wnioskowana technologii wspomagającej.
  3. Dopuszcza się możliwość wypożyczenia technologii wspomagającej osobie z niepełnosprawnością niespełniającej wymagań określonych w ust. 2, w przypadkach, gdy:
  • uzyskane dotychczas technologie wspomagające nie spełniają w momencie składania wniosku swoich funkcji, w związku ze zmianą sytuacji tej osoby (pogłębienie problemów wynikających z niepełnosprawności, zmiany rozwojowe, itp.) albo
  • uzyskane dotychczas technologie wspomagające uległy zniszczeniu, zużyciu lub zostały utracone z przyczyn niezależnych od tej osoby.

W przypadku wniosku dotyczącego wypożyczenia technologii wspomagającej wymienionej w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie wnioskodawca do wniosku o wypożyczenie załącza zlecenie na zaopatrzenie, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego.

 

Jak złożyć wniosek

Wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

 

Chcesz sprawdzić stan realizacji wnioskuWięcej informacji znajdziesz na stronie wypozyczalnia.pfron.org.pl

Wróć