KALENDARZ

< Marzec 2024 >
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Program Stypendialny dla Gimnazjalistów, wychowanków pieczy zastępczej

2014-07-17 06:33

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach zaprasza serdecznie do udziału w Programie Stypendialnym dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym:

 

Stypendium może zostać przyznane wychowankom pieczy zastępczej, którzy:

  • są uczniami gimnazjum i otrzymali świadectwo ukończenia I, II lub III klasy gimnazjum
  • wychowują się w pieczy zastępczej
  • osiągnęli najlepsze wyniki w nauce lub uzyskali wybitne osiągniecia w innych dziedzinach

 

Kryteria przyznawania stypendium:

1) Kandydat do stypendium naukowego musi uzyskać w poprzedzającym roku szkolnym średnią ocen nie niższą niż 4,00 oraz udokumentować swoje ewentualne osiągnięcia,

2) Kandydat do stypendium artystycznego musi udokumentować osiągnięcia artystyczne np. wygrane konkursy, zdobyte nagrody, wystawy lub koncerty, kompozycje lub wydane publikacje itp. w zależności od dziedziny artystycznej,

3) Kandydat do stypendium za wybitne osiągnięcia w innych dziedzinach musi udokumentować swoje osiągnięcia np. sportowe /np. udział w zawodach, przynależność do kadry, wygrane zawody i turnieje, posiadana klasa sportowa itp./, np. językowe /np. uzyskane nagrody, wyróżnienia i dyplomy oraz potwierdzenie sukcesów w konkursach/ itd.

 

Wymagane dokumenty:

  1. dokument potwierdzający przebywanie w pieczy zastępczej
  2. informacja o ewentualnych dochodach Wychowanka
  3. oświadczenie o sposobie przekazywania wpłat stypendium
  4. życiorys wychowanka
  5. w przypadku starania się o stypendium za osiągniecia naukowe: kopię ostatniego świadectwa szkolnego, potwierdzona przez dyrektora szkoły oraz kopię ewentualnych dyplomów, nagród i wyróżnień
  6. w przypadku starania się o stypendium za osiągniecia artystyczne oraz ibbe wybitne osiągnięcia: opis osiągnięć wychowanka wraz z próbkami prac (same prace, skany bądź zdjęcia, czy nagrania), kopie dyplomów, potwierdzenie zdobytych osiągnięć.
  7. pisemną prośbę o przelanie Stypendium na konto ze wskazaniem banku i numeru rachunku oraz dopiskiem gwarantującym przeznaczenie stypendium w całości na wsparcie nauki bądź rozwijanie zainteresowań wychowanka w dziedzinie, w której otrzymał Stypendium

 

 

Wnioski można składać osobiście, droga pocztową lub poprzez e-mail

 

link do formularza on - line: 

http://www.fundacja.przyjaciolka.pl/dzialalnosc/fundusz-stypendialny/

 

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do 15 września 2014r. 

 

Więcej informacji o programie oraz druki wymaganej dokumentacji można uzyskać na stronie internetowejwww.fundacjaprzyjaciolka.pl.

 

Wróć