KALENDARZ

< Maj 2024 >
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” Mobilność osób z niepełnosprawnością

2022-12-14 07:09

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności społecznej lub zawodowej poprzez zapewnienie dostępu do korzystania z samochodu osobowego.

Beneficjentem programu może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

1)        jest osobą, która nie może poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego i legitymuje się ważnym:

a)        orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji albo

b)        orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

c)        orzeczeniem, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a albo art. 62 ust. 2 pkt 1 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2)        oświadczy, że nie dokona zbycia pojazdu dofinansowanego ze środków Programu, przez okres, co najmniej 60 miesięcy od dnia otrzymania dofinansowania.

 

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl w zakładce o Funduszu - Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie

Wróć