KALENDARZ

< Maj 2024 >
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

„Nowa szansa na pracę"

2023-01-12 07:22

Stowarzyszenie Edukacja i Nauka realizuje projekt dla osób niepełnosprawnych z wykształceniem wyższym pn.„Nowa szansa na pracę", który współfinansowany jest ze środków PFRON w ramach programu „Absolwent". 

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji oraz zatrudnienie uczestników.

Każdy z uczestników skorzysta z poniższych form wsparcia:
- indywidualne doradztwo zawodowe – 6 godzin (w tym stworzenie indywidualnego planu działania oraz wytyczenie kierunku szkolenia zawodowego oraz profilu stażu zawodowego)
- indywidualne poradnictwo zawodowe – 6 godzin
- szkolenia interpersonalne – w tym: trening aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacje, motywację do podjęcia i utrzymania zatrudnienia, komunikację interpersonalną, radzenie sobie ze stresem – 10 godzin
- szkolenia zawodowe – tematyka dobrana na podstawie spotkań z doradcą zawodowym, uzyskanie zaświadczenia o ukończonym szkoleniu – 20 – 60 godzin
- staż zawodowy – 3 miesięczne praktyki w wybranym miejscu pracy
 
Termin realizacji projektu: 01 – 09.2023r.
Termin rekrutacji: do końca lutego 2023r.
 
Aby przystąpić do projektu należy:
- wypełnić oraz podpisać deklarację zgłoszeniową (wzór na stronie www.stowarzyszenie.edu.pl)
- dostarczyć kopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności (minimalny termin ważności to 30.06.2023r.)
- dostarczyć kopię dyplomu lub zaświadczenie o statusie studenta ostatniego roku studiów

Wróć