Informacja o wyznaczeniu nowego Inspektora Ochrony Danych

2020-01-31 12:34

Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), którym będzie Pan Daniel Koguciuk i w imieniu Administratora nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: inspektor@cbi24.pl

Wróć