KALENDARZ

< Luty 2023 >
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW

2022-03-01 12:32

INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach informuje, że udziela pomocy w zakresie integracji cudzoziemców, którzy uzyskali:

  • status uchodźcy;
  • ochronę uzupełniającą;
  • przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach.

 

Złóż wniosek o pomoc w ramach indywidualnego programu integracji w terminie 60 dni od dnia uzyskania statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zezwolenia na pobyt czasowy.

 

W przypadku cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy, do wniosku należy dołączyć kopię:

  • decyzji o nadaniu statusu uchodźcy,
  • dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej,
  • karty pobytu wydanej w związku z nadaniem statusu uchodźcy.

 

W przypadku cudzoziemca, który uzyskał ochronę uzupełniającą, do wniosku należy dołączyć kopię:

  • decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy, w której udzielono cudzoziemcowi ochrony uzupełniającej,
  • karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej.

 

W przypadku cudzoziemca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, do wniosku należy dołączyć kopię:

  • decyzji o zezwoleniu na pobyt czasowy,
  • karty pobytu wydanej w związku z uzyskaniem zezwolenia na pobyt czasowy.

Wróć