KALENDARZ

< Lipiec 2024 >
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Logo PFRON

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” będą przyjmowane w następujących terminach:

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową 

od dnia 1 marca 2021r. do dnia 31 sierpnia 2021r.

 

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Nabór I - od dnia 1 marca 2021r. do dnia 31 marca 2021r. 

Nabór II - od dnia 01 września 2021r. do dnia 10 października 2021r. 

 

Wnioski można składać:

 • w wersji elektronicznej przez platformę internetową SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/.
 • w wersji papierowej w siedzibie PCPR

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej przyz użyciu systemu SOW. W celu złożenia dokumentów w systemie elektronicznym przez platformę internetową SOW należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub certyfikowany podpis elektroniczny.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę
https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-
https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku, zawarcia umowy dofinansowania lub rozliczenia dofinansowania, wnioskodawca może skanować/powielać w formie elektronicznej w systemie SOW i takie dokumenty stanowią podstawę do oceny formalnej i merytorycznej wniosku oraz zawarcia umowy i rozliczenia dofinansowania. 


Obowiązujące wzory wniosków i załączników pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" na 2021r.

 

Moduł I

Obszar A Zadanie 1 – zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Adresat programu:

 • osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia;
 • osoba ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • osoba w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
 • osoba z dysfunkcją narządu ruchu.

Maksymalna kwota dofinansowania – 10.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 6.000 zł.

Udział własny wnioskodawcy - 15% ceny brutto zakupu/usługi.

Wymagane załączniki:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 roku życia), orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź równoważne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS;
 2. dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną;
 3. akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka;
 4. zaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 05-R,
 5. oferta cenowa;
 6. oświadczenie wnioskodawcy dotyczące składanego wniosku;
 7. zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia - jeśli sprawa dotyczy;
 8. pełnomocnictwo poświadczone notarialnie i oświadczenie pełnomocnika, gdy wnioskodawcę reprezentuje pełnomocnik;
 9. dokument potwierdzający tytuł własności do środka transportu;
 10. oświadczenie przedstawiciel ustawowy.

 

Obszar A Zadanie 2 i 3 – prawo jazdy

Adresat programu:

 • osoba ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • osoba w wieku aktywności zawodowej;
 • osoba z dysfunkcją narządu ruchu;
 • osoba z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.

Maksymalna kwota dofinansowania, w tym refundacji – 4.800 zł, w tym:

 • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł;
 • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł;
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł;
 • dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł.

Udział własny wnioskodawcy - 25% ceny brutto zakupu/usługi. 

Wymagane załączniki:

 1. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź równoważne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS;
 2. dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną;
 3. zaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 05-R lub 03-L;
 4. oferta cenowa;
 5. oświadczenie wnioskodawcy dotyczące składanego wniosku;
 6. zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia - jeśli sprawa dotyczy;
 7. pełnomocnictwo poświadczone notarialnie i oświadczenie pełnomocnika, gdy wnioskodawcę reprezentuje pełnomocnik;
 8. poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zaświadczenia wydanego przez uprawnionego lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
 9. oświadczenie przedstawiciel ustawowy.

 

Obszar A Zadanie 4 - zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Adresat programu:

 • osoba ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • osoba w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
 • osoba z dysfunkcją narządu słuchu.

Maksymalna kwota dofinansowania – 4.000 zł.

Udział własny wnioskodawcy - 15% ceny brutto zakupu/usługi. 

Wymagane załączniki:

 1. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź równoważne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS;
 2. dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną;
 3. zaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 03-L;
 4. oferta cenowa;
 5. pełnomocnictwo poświadczone notarialnie i oświadczenie pełnomocnika, gdy wnioskodawcę reprezentuje pełnomocnik;
 6. oświadczenie wnioskodawcy dotyczące składanego wniosku;
 7. zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia - jeśli sprawa dotyczy;
 8. dokument potwierdzający tytuł własności do środka transportu;
 9. oświadczenie przedstawiciel ustawowy.

 

Obszar B Zadanie 1 – zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Adresat programu:

 • osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia;
 • osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
 • osoba w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
 • osoba z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Maksymalna kwota dofinansowania: 

 • dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł;
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł;
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 7.000 zł.

Udział własny wnioskodawcy - 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Wymagane załączniki:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 roku życia), orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź równoważne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS;
 2. dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną;
 3. akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka;
 4. zaświadczenie lekarskie (specjalista) w przypadku osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych lub w przypadku osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku, jeżeli przyczyna orzeczenia jest inna niż 04-O oraz w przypadku osób do 16 roku życia z dysfunkcją narządu wzroku;
 5. oferta cenowa;
 6. oświadczenie wnioskodawcy dotyczące składanego wniosku;
 7. zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia - jeśli sprawa dotyczy;
 8. pełnomocnictwo poświadczone notarialnie i oświadczenie pełnomocnika, gdy wnioskodawcę reprezentuje pełnomocnik;
 9. oświadczenie przedstawiciel ustawowy.

 

Obszar B Zadanie 2 – szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Adresat programu: pomoc udzielona w ramach Obszaru B.

Maksymalna kwota dofinansowania, w tym refundacji:

 • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł;
 • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł;
 • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł;

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

Wymagane załączniki:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 roku życia), orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź równoważne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS;
 2. dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną
 3. akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka;
 4. oferta cenowa;
 5. oświadczenie wnioskodawcy dotyczące składanego wniosku;
 6. zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia - jeśli sprawa dotyczy;
 7. pełnomocnictwo poświadczone notarialnie i oświadczenie pełnomocnika, gdy wnioskodawcę reprezentuje pełnomocnik;
 8. oświadczenie przedstawiciel ustawowy.

 

Obszar B Zadanie 3 – zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Adresat programu:

 • osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • osoba w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
 • osoba z dysfunkcją narządu wzroku.

Maksymalna kwota dofinansowania  - 7 500,00 zł.

Udział własny wnioskodawcy - 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Wymagane załączniki:

 1. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź równoważne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS;
 2. dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną
 3. zaświadczenie lekarskie (specjalista) w przypadku osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeżeli przyczyna orzeczenia jest inna niż 04-O;
 4. oferta cenowa;
 5. oświadczenie wnioskodawcy dotyczące składanego wniosku;
 6. zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia - jeśli sprawa dotyczy;
 7. pełnomocnictwo poświadczone notarialnie i oświadczenie pełnomocnika, gdy wnioskodawcę reprezentuje pełnomocnik;
 8. oświadczenie przedstawiciel ustawowy.

 

Obszar B Zadanie 4 – zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Adresat programu:

 • osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia;
 • osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • osoba w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
 • osoba z dysfunkcją narządu słuchu;
 • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy.

Maksymalna kwota dofinansowania - 4 000,00 zł.

Udział własny wnioskodawcy - 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Wymagane załączniki:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 roku życia), orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź równoważne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS;
 2. dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną;
 3. akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka;
 4. zaświadczenie lekarskie (specjalista) w przypadku osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu, jeżeli przyczyna orzeczenia jest inna niż 03-L oraz w przypadku osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 lat z dysfunkcją narządu słuchu;
 5. oferta cenowa;
 6. oświadczenie wnioskodawcy dotyczące składanego wniosku;
 7. zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia - jeśli sprawa dotyczy;
 8. pełnomocnictwo poświadczone notarialnie i oświadczenie pełnomocnika, gdy wnioskodawcę reprezentuje pełnomocnik;
 9. oświadczenie przedstawiciel ustawowy.

 

Obszar B Zadanie 5 – utrzymanie sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu

Adresat programu:

 • osoba, którym udzielono pomocy w ramach zadania 1, 3 lub 4;
 • osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia;
 • osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Maksymalna kwota dofinansowania, w tym refundacji - 1 500,00 zł.

Udział własny wnioskodawcy - 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Wymagane załączniki:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 roku życia), orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź równoważne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS;
 2. dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną;
 3. akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka;
 4. oświadczenie wnioskodawcy dotyczące składanego wniosku;
 5. oferta cenowa;
 6. zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia - jeśli sprawa dotyczy;
 7. pełnomocnictwo poświadczone notarialnie i oświadczenie pełnomocnika, gdy wnioskodawcę reprezentuje pełnomocnik;
 8. oświadczenie przedstawiciel ustawowy.

 

Obszar C Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 

Adresat programu:

 • osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia;
 • osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
 • osoba w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
 • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym;
 • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Maksymalna kwota dofinansowania – 10.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000 zł.

Udział własny wnioskodawcy - 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Refundacja kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

Wymagane załączniki:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 roku życia), orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź równoważne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS;
 2. dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną;
 3. akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka;
 4. zaświadczenie lekarskie (specjalista);
 5. dwie niezależne oferty cenowe (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania;
 6. zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny, jeżeli osoba korzysta z dofinansowania NFZ;
 7. oświadczenie dotyczące uzyskania lub nieuzyskania w danym roku dofinansowania, refundacji lub dotacji ze środków NFZ na wnioskowany przedmiot dofinansowania;
 8. oświadczenie wnioskodawcy dotyczące składanego wniosku;
 9. zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia lub zaświadczenie ze szkoły potwierdzające naukę - jeśli sprawa dotyczy;
 10. pełnomocnictwo poświadczone notarialnie i oświadczenie pełnomocnika, gdy wnioskodawcę reprezentuje pełnomocnik;
 11. oświadczenie przedstawiciel ustawowy.

 

Obszar C Zadanie 2 - utrzymanie sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Adresat programu:

 • osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia;
 • osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Maksymalna kwota dofinansowania, w tym refundacji – 3.500 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.000 zł.

Wymagane załączniki:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 roku życia), orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź równoważne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS;
 2. dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną;
 3. akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka;
 4. oferta cenowa;
 5. oświadczenie wnioskodawcy dotyczące składanego wniosku,
 6. zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia - jeśli sprawa dotyczy;
 7. pełnomocnictwo poświadczone notarialnie i oświadczenie pełnomocnika, gdy wnioskodawcę reprezentuje pełnomocnik;
 8. oświadczenie przedstawiciel ustawowy.

 

Obszar C Zadanie 3 - zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości 

Adresat programu:

 • osoba ze stopniem niepełnosprawności;
 • osoba w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego;
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia w programie.

Maksymalna kwota dofinansowania, dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

 • w zakresie ręki – 12.000 zł;
 • przedramienia – 26.000 zł;
 • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 30.000 zł;
 • na poziomie stopy lub podudzia – 18.000 zł;
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 25.000 zł;
 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 30.000 zł

z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON.

Udział własny wnioskodawcy - 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Refundacja kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

Wymagane załączniki:

 1. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź równoważne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS
 2. dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną;
 3. zaświadczenie lekarskie (specjalista);
 4. dwie niezależne oferty cenowe (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania;
 5. zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny, jeżeli osoba korzysta z dofinansowania NFZ;
 6. zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia - jeśli sprawa dotyczy;
 7. oświadczenie wnioskodawcy dotyczące składanego wniosku;
 8. oświadczenie dotyczące uzyskania lub nieuzyskania w danym roku dofinansowania, refundacji lub dotacji ze środków NFZ na wnioskowany przedmiot dofinansowania;
 9. pełnomocnictwo poświadczone notarialnie i oświadczenie pełnomocnika, gdy wnioskodawcę reprezentuje pełnomocnik;
 10. oświadczenie przedstawiciel ustawowy.

 

Obszar C Zadanie 4 - utrzymanie sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości)

Adresat programu:

 • osoba ze stopniem niepełnosprawności; 
 • osoba w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego;
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia w programie.

Maksymalna kwota dofinansowania, w tym refundacji do 30% kwot, o których mowa w Obszar C Zadanie 3.

Udział własny wnioskodawcy - 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Refundacja kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

Wymagane załączniki:

 1. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź równoważne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS;
 2. dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną;
 3. oświadczenie wnioskodawcy dotyczące składanego wniosku;
 4. dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania;
 5. zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia - jeśli sprawa dotyczy;
 6. pełnomocnictwo poświadczone notarialnie i oświadczenie pełnomocnika, gdy wnioskodawcę reprezentuje pełnomocnik;
 7. oświadczenie przedstawiciel ustawowy.

 

Obszar C Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Adresat programu:

 • osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia;
 • osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
 • osoba w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
 • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się;
 • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.

Maksymalna kwota dofinansowania - 7 500,00 zł.

Udział własny wnioskodawcy - 25% ceny brutto zakupu/usługi.

Wymagane załączniki:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 roku życia), orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź równoważne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS;
 2. dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną;
 3. akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka;
 4. zaświadczenie lekarskie (specjalista), zgoda lekarza na użytkowanie przedmiotu dofinansowania;
 5. oferta cenowa;
 6. oświadczenie  dotyczące uzyskania lub nieuzyskania w danym roku dofinansowania, refundacji lub dotacji ze środków NFZ na wnioskowany przedmiot dofinansowania;
 7. oświadczenie wnioskodawcy dotyczące składanego wniosku;
 8. zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia - jeśli sprawa dotyczy;
 9. pełnomocnictwo poświadczone notarialnie i oświadczenie pełnomocnika, gdy wnioskodawcę reprezentuje pełnomocnik;
 10. oświadczenie przedstawiciel ustawowy.

 

Obszar D – utrzymanie aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Adresat programu:

 • osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • aktywność zawodowa;
 • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

Maksymalna kwota dofinansowania, w tym refundacji - 300 zł miesięcznie tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

Udział własny wnioskodawcy - 15% ceny brutto zakupu/usługi.

Wymagane załączniki:

 1. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź równoważne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS;
 2. akt urodzenia dziecka;
 3. oświadczenie wnioskodawcy dotyczące składanego wniosku;
 4. pełnomocnictwo poświadczone notarialnie i oświadczenie pełnomocnika, gdy wnioskodawcę reprezentuje pełnomocnik.
 5. zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia;
 6. zaświadczenie ze żłobka/przedszkola o uczęszczaniu dziecka;
 7. fakultatywnie: informacja o poniesionych kosztach (z placówki);
 8. oświadczenie przedstawiciel ustawowy.

 

Moduł II

Adresat programu:

 • osoba ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • osoba pobierająca naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także osoba mająca przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:

 • do 1.000 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium;
 • do 1.500 zł dla pozostałych wnioskodawców;

2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - do 4.000 zł.

3. opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

W przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/ kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 2.000 jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę. Wymagany udział własny w kosztach opłaty za naukę (czesne) na drugim i kolejnych kierunkach wynosi co najmniej 50% kosztów opłaty.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:

 1. do 50% – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%;
 2. do 75% – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 3. do 100% – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym.

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w zakresie kosztów czesnego:

 • 15% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku)
 • 65% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Wymagane załączniki:

 1. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź równoważne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS;
 2. zaświadczenie z uczelni/szkoły;
 3. zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia - jeśli sprawa dotyczy;
 4. informacja o poniesionych kosztach (ze szkoły/uczelni), jeśli dotyczy osoby;
 5. oświadczenie wnioskodawcy dotyczące składanego wniosku;
 6. pełnomocnictwo poświadczone notarialnie i oświadczenie pełnomocnika, gdy wnioskodawcę reprezentuje pełnomocnik.
 7. zaświadczenie z uczelni lub oświadczenie, że aktualnie nauka jest pobierana lub w poprzednim semestrze nauka była pobierana w formie zdalnej (w związku z pandemią);
 8. oświadczenie przedstawiciel ustawowy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach uprzejmie informuje, iż Zarząd PFRON przyjął Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku.

 

W 2021 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

a) Zadanie 1  pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu;

b) Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu;

c) Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego;

d) Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

a) Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych;

b) Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

c) Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku;

d) Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy;

e) Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

a) Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym;

b) Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności;

c) Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności;

d) Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności;

e) Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl w zakładce o Funduszu - Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie - Program Aktywny Samorząd oraz PCPR Łosice tel. 83 359 05 51.

Wniosek o dofinansowanie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) można złożyć
już od dnia 1 marca 2021r.

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej, z użyciem systemu SOW.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach informuje, iż Zarząd PFRON przyjął kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku

 

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2020 roku:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie  3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • Zadnie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl w zakładce o Funduszu - Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie - Program Aktywny Samorząd oraz PCPR Łosice pod nr. tel. 83 359 05 51

 

Uwaga: od dnia 1 marca br. wnioski o dofinansowanie można składać przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej, z użyciem systemu SOW.

Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW.

a także: