Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na przygotowanie konferencji podsumowującej w 2014 roku w ramach projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”

Łosice, 03.11.2014r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na przygotowanie konferencji podsumowującej w 2014 roku w ramach realizacji projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku z rozpoczętą procedurą w dniu 24.10.2014 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w celu wyłonienia wykonawcy na podstawie rozeznania rynku cenowego na przygotowanie konferencji podsumowującej projekt „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” informuje, że wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy Bar Express, ul. Piłsudskiego 14, 08-200 Łosice.

Po dokonaniu analizy cenowej firma Bar Express, ul. Piłsudskiego 14, 08-200 Łosice przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową w w/w zakresie.

 

 

/-/ Małgorzata Witkowska

 


Łosice, dn. 24.10.2014r.

PCPR.252.16.2014.SS

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w związku z realizacją projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zaprasza

do składania ofert cenowych na przygotowanie konferencji podsumowującej w 2014 roku w ramach projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”

Zakres usługi obejmuje:

 1. Serwis konferencyjny dla 43 osób (kawa, herbata, woda mineralna, soki, ciasto, owoce, gorący posiłek dwudaniowy)
 2. Wynajem sali na konferencję dla 43 osób wraz z przygotowaniem projektora oraz rzutnika do prezentacji multimedialnych.
 3. Miejsce, w którym odbędzie się konferencja powinno być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (w tym osób na wózkach inwalidzkich).
 4. Termin realizacji: grudzień 2014 (szczegółowy termin zostanie ustalony z wykonawcą)

Oferty wraz z podaniem cen za realizację usługi brutto prosimy przekazać osobiście w terminie do dnia 31.10.2014 roku do godz. 1000,  za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice, poczty elektronicznej: pcprlosice@wp.pl lub faksem 83 357 19 41.

 

Niniejsze zaproszenie ma służyć uzyskaniu ofert cen rynkowych w celu ich oceny i porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium cena 100%- najkorzystniejsza oferta z najniższą ceną.

 

 

 

Z poważaniem

/-/ Małgorzata Witkowska

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na materiały promujące pilotażowy program „Aktywny Samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Łosice, 14.07.2014r.

 

W związku z rozpoczętą procedurą w dniu 07.07.2014 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w celu rozeznania cenowego na przygotowanie oraz dostawę materiałów promujących pilotażowy program „Aktywny Samorząd” informujemy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę „GABIDRUK” Bogdan Waśniowski Garlica Murowana 53, 32-087 Zielonki.

 

/-/ Małgorzata Witkowska


Łosice, 07.07.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

 

 1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach
 2. Adres Zamawiającego: Ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice
 3. Przedmiot zamówienia:  
 • Notesy z logo PFRON i PCPR oraz informacją o programie Aktywny Samorząd, format A5 – 70 sztuk
 • Długopis wkład żelowy z logo PFRON i PCPR oraz informacją o programie Aktywny Samorząd – 100 sztuk
 • Dostawę powyższych materiałów promocyjnych do siedziby zamawiającego

Wszystkie materiały powinny być oznaczone logotypami PFRON i PCPR oraz informacją o programie Aktywny Samorząd.


Łosice, 07.07.2014 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dot. Postępowania na zakup materiałów promujących pilotażowy program „Aktywny Samorząd”

I. Informuję, iż w prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach postępowaniu, którego przedmiotem były: notesy z logo PFRON, PCPR i informacją o pilotażowym programie „Aktywny Samorząd”, format A5 – 100 sztuk; długopisy wkład żelowy z nadrukiem i logo PFRON, PCPR i informacją o pilotażowym programie „Aktywny Samorząd” – 100 sztuk oraz dostawą powyższych materiałów promocyjnych do siedziby zamawiającego, oferty zostały złożone przez następujące firmy:

 1. Agencja Reklamowa „NABU” Adam Piskulla, ul. Studzienna 3B, 77-400 Złotów,
 2. Gabidruk Bogdan Waśniowski Drukarnia Offsetowa, Garlica Murowana 53, 32-087 Zielonki,
 3. Spółdzielnia Inwalidów Warta, ul. Sikorskiego 30, 66-400 Gorzów Wlkp.,
 4. P. P. H. U. Foldruk Marian Borkowski, ul. Starzyńskiego 5, 08-102 Siedlce.

II. Jednocześnie informuję, że ze względu na przekroczenie przez wszystkie oferty kwoty, jaką Zamawiający ma przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia zostaje ono unieważnione. W najbliższym czasie Zamawiający zamierza wszcząć nowe postępowanie dotyczące przedmiotowego zakresu, o czym zostaną Państwo powiadomieni.

Pliki do pobrania:

image/jpeg uniewaznienie.jpg (539.7 KiB)


2014.06.27

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

 

 1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach
 2. Adres Zamawiającego: Ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice
 3. Przedmiot zamówienia:  
 • Notesy z logo PFRON i PCPR oraz informacją o programie Aktywny Samorząd, format A5 – 100 sztuk
 • Długopis wkład żelowy z logo PFRON i PCPR oraz informacją o programie Aktywny Samorząd – 100 sztuk
 • Dostawę powyższych materiałów promocyjnych do siedziby zamawiającego

Wszystkie materiały powinny być oznaczone logotypami PFRON i PCPR oraz informacją o programie Aktywny Samorząd.

 


Informacja o wyborze oferty na usługi informatyczne związane z obsługą i aktualizacją strony internetowej na stanowisku INFORMATYK w ramach projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łosice, 31.03.2014r.

 

W związku z rozpoczętą procedurą w dniu 20.03.2014 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w celu wyłonienia wykonawcy na usługi informatyczne związane z obsługą i aktualizacją strony internetowej na stanowisku INFORMATYK w ramach projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Informujemy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Pana Kamila Kowalczyka.

 

/-/ Małgorzata Witkowska


Informacja o wyborze oferty na usługi z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łosice, 31.03.2014r.

 

W związku z rozpoczętą procedurą w dniu 20.03.2014 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w celu wyłonienia wykonawcy na usługi z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez Pana Marcina Łopaciuka.

 

/-/ Małgorzata Witkowska


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej ubezpieczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na ubezpieczenie NNW uczestników projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”

Łosice, 28.03.2014r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na ubezpieczenie NNW uczestników projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

W związku z rozpoczętą procedurą w dniu 21.03.2014 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w celu wyłonienia wykonawcy na podstawie rozeznania rynku cenowego na zakup materiałów promujących projekt systemowy „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” informujemy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy Centrum Ubezpieczeniowo Finansowe Katarzyna Żmudzińska ul. Spółdzielcza 1, 08-200 Łosice.

 

Po dokonaniu analizy cenowej firma Centrum Ubezpieczeniowo Finansowe Katarzyna Żmudzińska ul. Spółdzielcza 1, 08-200 Łosice przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową w zakresie ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczestników projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”.

 

 

/-/ Małgorzata Witkowska

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej materiały biurowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na zakup materiałów biurowych, papieru ksero oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby realizacji projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”

 

 

Łosice, 28.03.2014r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na zakup materiałów biurowych, papieru ksero oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby realizacji projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W związku z rozpoczętą procedurą w dniu 21.03.2014 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w celu wyłonienia wykonawcy na podstawie rozeznania rynku cenowego na zakup materiałów biurowych, papieru ksero oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby realizacji projektu systemowego „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” informujemy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy „Redis” Hurtownia Artykułów Papierniczych ul. Terespolska 14, 08-110 Siedlce.

 

Po dokonaniu analizy cenowej firma Redis” Hurtownia Artykułów Papierniczych ul. Terespolska 14, 08-110 Siedlce przedstawiła jedyną ofertę cenową w zakresie materiałów promujących projekt „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”.

 

 

/-/ Małgorzata Witkowska


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej catering

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na przygotowanie oraz dostawę cateringu podczas grupowego doradztwa w ramach projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”

Łosice, 28.03.2014r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na przygotowanie oraz dostawę cateringu podczas grupowego doradztwa zawodowego ramach realizacji projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

W związku z rozpoczętą procedurą w dniu 21.03.2014 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w celu wyłonienia wykonawcy na podstawie rozeznania rynku cenowego na przygotowanie oraz dostawę cateringu podczas grupowego doradztwa zawodowego w ramach realizacji projektu systemowego „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” informujemy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy Stacja Paliw Anna Oleksiuk, ul. Rynek 26, 08-200 Łosice.

 

Po dokonaniu analizy cenowej firma Stacja Paliw Anna Oleksiuk, ul. Rynek 26, 08-200 Łosice przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową w w/w zakresie.

 

 

/-/ Małgorzata Witkowska


Łosice, dn. 21.03.2014r.


PCPR.252.3.2014.SS

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w związku z realizacją projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu


Łosice, dn. 21.03.2014r.


PCPR.252.4.2014.SS

 

W związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszam do przedstawienia oferty cenowej na następujące materiały biurowe i eksploatacyjne wymienione w załączonej tabeli.


Łosice, dn. 21.03.2014r.


PCPR.252.5.2014.SS


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w związku z realizacją projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
zaprasza
do składania ofert cenowych na przygotowanie oraz dostarczenie cateringu podczas grupowego doradztwa zawodowego w ramach projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”


20.03.2014r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach zaprasza do składania ofert na realizację usługi z zakresu doradztwa zawodowego w związku z realizacją projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


20.03.2014r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy w Łosicach zaprasza do składania ofert na realizację usług informatycznych z zakresu obsługi i aktualizacji strony internetowej na stanowisku INFORMATYK w związku z realizacją projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Łosice, dnia 27.01.2014r.

Informacja dotycząca przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi z zakresu przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz kontroli projektu pod względem prawnym na stanowisku PRAWNIK w ramach projektu „ Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach - Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, zawiadamia, że w związku z rezygnacją Pani Beaty Jamróz – Obidzińskiej, która złożyła najkorzystniejszą ofertę.

 

Przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

 

Panu Michałowi Bury

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Oferta przedstawiona przez Pana Michała Bury jest drugą w kolejności ofertą spełniającą wymagania Zamawiającego wskazane z Zapytaniu ofertowym. Kandydat posiada wiedzę z zakresu zamówień publicznych oraz wieloletnie doświadczenie.


Łosice, dnia 15.01.2014r.

Informacja dotycząca przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi z zakresu przeprowadzania postępowań  o udzielenie zamówień publicznych oraz kontroli projektu pod względem prawnym  na stanowisku PRAWNIK w ramach projektu „ Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach - Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, zawiadamia, że w oparciu o kryteria oceny ofert dokonał wyboru.

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

 

Pani Beacie Annie Jamróz-Obidzińskiej

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta przedstawiona przez Panią Beatę Annę Jamróz-Obidzińską jest ofertą spełniającą wymagania Zamawiającego wskazane z Zapytaniu ofertowym. Kandydatka posiada wiedzę z zakresu zamówień publicznych oraz wieloletnie doświadczenie.