Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na zorganizowanie zajęć z dziedziny rozwoju osobistego (zajęcia kreatywności połączone z arteterapią i ergoterapią)

Łosice, 01.12.2011r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na zorganizowanie zajęć z dziedziny rozwoju osobistego (zajęcia kreatywności połączone z arteterapią i ergoterapią) w ramach projektu sustemowego "Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim" realizowanego przez powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

 

W związku ze wszczętą procedurą w dniu 24.11.2011r. przez Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Łosicach w celu wyłonienia wykonawcy na podstawie rozeznania rynku cenowego na zorganizowanie zajęć z dziedziny rozwoju osobistego (zajęcia kreatywności połączone z arteterapią i ergoterapią) w ramach projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro w Powiecie Łosickim” informujemy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy ICN Centrum kompetencji, ul. Związkowa 4, 20-148 Lublin

 

Po dokonaniu analizy cenowej wszystkich złożonych ofert do dnia 01.12.2011 firma ICN Centrum kompetencji, ul. Związkowa 4, 20-148 Lublin przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową na na zorganizowanie zajęć z dziedziny rozwoju osobistego (zajęcia kreatywności połączone z arteterapią i ergoterapią)

 

/-/ Małgorzata Witkowska


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na przygotowanie materiałów na konferencję podsumowującą projekt

Łosice, 25.11.2011r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na przygotowanie materiałów na konferencję podsumowującą projekt w ramach projektu sustemowego "Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim" realizowanego przez powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

 

W związku ze wszczętą procedurą w dniu 18.11.2011r. przez Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Łosicach w celu wyłonienia wykonawcy na podstawie rozeznania rynku cenowego na zna przygotowanie materiałów na konferencję podsumowującą projekt w ramach projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro w Powiecie Łosickim” informujemy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy .P.H.U „Poli-Druk” Monika Omelańczuk, ul. Międzyrzecka 1, 08-200 Łosice

 

Po dokonaniu analizy cenowej wszystkich złożonych ofert do dnia 25.11.2011 firma .P.H.U „Poli-Druk” Monika Omelańczuk, ul. Międzyrzecka 1, 08-200 Łosice przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową na przygotowanie materiałów na konferencję podsumowującą projekt.

 

/-/ Małgorzata Witkowska


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na zorganizowanie konferencji na zakończenie projektu

Łosice, 25.11.2011r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na zorganizowanie konferencji na zakończenie projektu w dniu 06.12.2011r. w ramach projektu sustemowego "Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim" realizowanego przez powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

 

W związku ze wszczętą procedurą w dniu 14.11.2011r. przez Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Łosicach w celu wyłonienia wykonawcy na podstawie rozeznania rynku cenowego na zorganizowanie konferencji na zakończenie  projektu w dniu 06.12.2011r. w ramach projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro w Powiecie Łosickim” informujemy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy Bar Expres Jadwiga Bolesta, ul. Piłsudskiego 14, 08-200 Łosice

 

Po dokonaniu analizy cenowej wszystkich złożonych ofert do dnia 22.11.2011 firma Bar Expres Jadwiga Bolesta, ul. Piłsudskiego 14, 08-200 Łosice przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową na zorganizowanie konferencji na zakończenie w/w projektu

 

/-/ Małgorzata Witkowska


Zaproszenie do składania ofert cenowych na zorganizowanie - Zajęcia z dziedziny rozwoju osobistego (zajęcia kreatywności połączone z arteterapią i ergoterapią)

Łosice, 24.11.2011r.

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

w ramach realizacji projektu systemowego

„Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”

współfinansowanego ze środków EFS

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

zaprasza


do składania ofert cenowych na zorganizowanie

1. Zajęcia z dziedziny rozwoju osobistego (zajęcia kreatywności połączone z arteterapią i ergoterapią)


a) program szkolenia

1. Wstęp –( 1 godz.)

2. Ergoterapia jako forma wspomagająca rozwój uczestników projektu (8 godz.)

A) Ergoterapia metodą hafciarstwa

B) Ergoterapia metodą metaloplastyki (wyroby z drutu np. świeczniki, breloczki i inne,

3. Arteterapia jako forma wspomagająca rozwój uczestników projektu (16 godz.)

A) Arteterapia metodą rysunku (rysowanie kredą, węglem, pastelami)

B) Arteterapia metodą malarstwa (farby witrażowe,  farbami do szkła)

C) Arteterapia metodą sztuki użytkowej (collage – wycinanie, wyklejanie, wydzieranie z papieru i tworzenie pracy łącznej różnymi technikami plastycznymi)

D) Arteterapia jako forma walki ze stresem

E) Arterapia i ergoterapia  jako sposób na poznanie siebie – podsumowanie

 

b) Czas trwania zajęć: 25 godz.

c) Liczba uczestników:  33 osoby

d) Zajęcia prowadzone w 2 grupach (1 grupa 16 osób oraz 2 grupa   - 17 osób)

e) Materiały szkoleniowe zapewnione dla każdego uczestnika

  • przybory do haftowania np.  …….……………….
  • przybory druciane  np.……………………..
  • kreda biała i kolorowa
  • farby witrażowe, farby do szkła, wzory
  • materiały plastyczne do collage np. …………………

f) Catering podczas szkolenia (kawa, herbata, ciastka, zimne napoje, soki, ciepły posiłek).

 

Cena szkolenia wyrażona w kwocie netto i brutto w przeliczeniu na 1 osobę  ………………

Cena szkolenia wyrażona w kwocie netto i brutto w przeliczeniu na cała grupę  ……………

 

Propozycję wyceny proszę składać do dnia 01.12.2011 do godz. 10.00 na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice


Niniejsze zaproszenie służy uzyskaniu ofert cen rynkowych w celu ich porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Na wybór najkorzystniejszej oferty będzie miała wpływ cena.

 

/-/ Małgorzata Witkowska

 

 

 


Zaproszenie do składania ofert cenowych na przygotowanie materiałów na konferencję podsumowującą projekt

Łosice, 18.11.2011r.

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

w ramach realizacji projektu systemowego

„Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”

współfinansowanego ze środków EFS

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

zaprasza


do składania ofert cenowych na przygotowanie materiałów na konferencję podsumowującą projekt dla 54 osób

1. Zestaw piśmienny długopis z niebieskim wkładem i ołówek automatyczny w etui

2.  Notes/Notatnik A5

3. Torba reklamowa – ekologiczna z nadrukiem

 

Wszystkie materiały powinny być oznaczone w logo Unii Europejskiej, Kapitału Ludzkiego oraz w informację: Projekt systemowy „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Proszę o podanie ceny brutto.

 

Oferty proszę dostarczyć do 25.11.2011r. do godz. 10.00 osobiście bądź przesłać na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach
ul. Narutowicza 6 
08-200 Łosice


Niniejsze zaproszenie służy uzyskaniu ofert cen rynkowych w celu ich porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Na wybór najkorzystniejszej oferty będzie miała wpływ cena.

 

/-/ Małgorzata WitkowskaZaproszenie do składania ofert cenowych na zorganizowanie konferencji na zakończenie projektu

Łosice, 14.11.2011r.

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

w ramach realizacji projektu systemowego

„Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”

współfinansowanego ze środków EFS

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

zaprasza


do składania ofert cenowych na zorganizowanie konferencji na zakończenie w/w projektu w dniu 06.12.2011r. wg następujących wytycznych:

1.      Wynajem Sali na konferencję dla 54 osób

2.      Serwis konferencyjny (kawa, herbata, woda mineralna, soki, ciasto, owoce)

3.      Lunch w formie stołu szwedzkiego

 

Oferty proszę dostarczyć do 22.11.2011r. do godz. 10.00 osobiście bądź przesłać na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach
ul. Narutowicza 6 
08-200 Łosice


Niniejsze zaproszenie służy uzyskaniu ofert cen rynkowych w celu ich porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Na wybór najkorzystniejszej oferty będzie miała wpływ cena.

 

/-/ Małgorzata WitkowskaInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na na zorganizowanie wyjazdu integracyjnego na zakończenie realizacji projektu w ramach działań o charakterze środowiskowym

Łosice, 05.10.2011r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na zorganizowanie wyjazdu integracyjnego na zakończenie realizacji projektu w ramach działań o charakterze środowiskowym w ramach projektu sustemowego "Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim" realizowanego przez powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

 

W związku ze wszczętą procedurą w dniu 26.09.2011r. przez Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Łosicach w celu wyłonienia wykonawcy na podstawie rozeznania rynku cenowego na na zorganizowanie wyjazdu integracyjnego na zakończenie realizacji projektu w ramach działań o charakterze środowiskowym w ramach projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro w Powiecie Łosickim” informujemy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy Biuro Turystyczne Iwona Travel ul. Armii Krajowej 11, 08-110 Siedlce

 

Po dokonaniu analizy cenowej wszystkich złożonych ofert do dnia 05.10.2011 firma Biuro Turystyczne Iwona Travel ul. Armii Krajowej 11, 08-110 Siedlce przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową na zorganizowanie wyjazdu integracyjnego na zakończenie projektu.

 

/-/ Małgorzata Witkowska


Zaproszenie do składania ofert cenowych na zorganizowanie wyjazdu integracyjnego na zakończenie realizacji projektu w ramach działań o charakterze środowiskowy

Łosice, 26.09.2011r.

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

w ramach realizacji projektu systemowego

„Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”

współfinansowanego ze środków EFS

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

zaprasza


do składania ofert cenowych na zorganizowanie wyjazdu integracyjnego na zakończenie realizacji projektu w ramach działań o charakterze środowiskowym:

 

1.    Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wyjazdu integracyjnego na zakończenie realizacji projektu dla 45 beneficjentów ostatecznych projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” i ich 10 opiekunów.

 

a) Miejsce wyjazdu w promieniu do 400 km od Łosic

b) Termin realizacji zamówienia: październik - listopad 2011r.

c) Długość pobytu: 3 dni (piątek, sobota, niedziela, w tym 2 noclegi)

d) Wyżywienie: pełne wyżywienie (2 śniadania, 2 obiady, 2 kolacja)

e) Zamawiający wymaga, aby ośrodek, w którym zamieszkają uczestnicy projektu posiadał:

- pokoje 2-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym (w pokojach powinny się znajdować: łazienka z wc, czajnik, telewizor)

f) W cenę proszę uwzględnić również transport autokarowy, ubezpieczenie NW, wszelkie opłaty związane z programem (wstępy do muzeów, parkingi), usługi przewodnika, opiekę pilota na cały czas trwania wyjazdu.

g) Proszę przedstawić harmonogram pobytu wraz z opisem atrakcji

 

Proszę o podanie ceny brutto.

 

Oferty proszę dostarczyć do 03.10.2011r. do godz. 10.00 osobiście bądź przesłać na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach
ul. Narutowicza 6 
08-200 Łosice

Niniejsze zaproszenie służy uzyskaniu ofert cen rynkowych w celu ich porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Na wybór najkorzystniejszej oferty będzie miała wpływ cena.

 

/-/ Małgorzata Witkowska


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na zorganizowanie transportu

Łosice, 04.07.2011r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na zorganizowanie transportu w ramach projektu systemowego "Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim" realizowanego przez powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

 

W związku ze wszczętą procedurą w dniu 21.06.2011r. przez Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Łosicach w celu wyłonienia wykonawcy na podstawie rozeznania rynku cenowego na zorganizowanie transportu w ramach projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro w Powiecie Łosickim” informujemy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy PKS w Łosicach spółka z o.o., ul. Kolejowa 22,08-200 Łosice oraz firmy Łosicki Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 4, 08-200 Łosice

 

Po dokonaniu analizy cenowej wszystkich złożonych ofert firma PKS w Łosicach spółka z o.o., ul. Kolejowa 22,08-200 Łosice oraz firmy Łosicki Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 4, 08-200 Łosice przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową na zorganizowanie transportu

 

/-/ Małgorzata Witkowska


Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie transportu

Łosice, 21.06.2011r.

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

w ramach realizacji projektu systemowego

„Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”

współfinansowanego ze środków EFS

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

zaprasza


do składania ofert cenowych na zorganizowanie transportu:

 

1. dla 10 wychowanków rodzin zastępczych wraz z opiekunem w  dniu 18.07.2011r. (wyjazd) oraz w dniu 27.07.2011 (powrót). Miejsce docelowe Ośrodek Wypoczynkowo – Rehabilitacyjny Spółdzielni Usług Socjalnych w Mrzeżynie, ul. Nadmorska 12, 72-330 Mrzeżyno

 

2. dla 35 osób niepełnosprawnych i ich 5 opiekunów w dniu 09.08.2011r. (wyjazd) oraz w dniu 23.08.2011r. (powrót). Miejsce docelowe Ośrodek Rehabilitacyjno – Wczasowy „Słowiniec” w Poddąbiu, ul. Promenada Słońca 24, 76-270 Ustka.

 

Zamawiający nie pokrywa kosztu wyżywienia i noclegu kierowcy.                           

 

Proszę o podanie ceny brutto.

 

Oferty proszę dostarczyć do 30.06.2011r. do godz. 14.00 osobiście bądź przesłać na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach
ul. Narutowicza 6 
08-200 Łosice


Niniejsze zaproszenie służy uzyskaniu ofert cen rynkowych w celu ich porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Na wybór najkorzystniejszej oferty będzie miała wpływ cena.

 

/-/ Małgorzata Witkowska

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na zorganizowanie cateringu podczas zajęć grupowych z doradcą zawodowym

Łosice, 09.03.2011r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na zorganizowanie cateringu podczas zajęć grupowych z doradcą zawodowym w ramach projektu systemowego "Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim" realizowanego przez powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

 

W związku ze wszczętą procedurą w dniu 01.03.2011r. przez Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Łosicach w celu wyłonienia wykonawcy na podstawie rozeznania rynku cenowego na wykonaniena zorganizowanie cateringu podczas zajęć grupowych z doradcą zawodowymw ramach projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro w Powiecie Łosickim” informujemy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy Expres Bar Mleczny Jadwiga Bolesta, ul. Piłsudskiego 14, 08-200 Łosice

 

Po dokonaniu analizy cenowej firma  Expres Bar Mleczny Jadwiga Bolesta, ul. Piłsudskiego 14, 08-200 Łosice przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową na zorganizowanie cateringu podczas zajęć grupowych z doradcą zawodowym

 

/-/ Małgorzata Witkowska

 


Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie cateringu podczas zajęć grupowych z doradcą zawodowym

Łosice, 01.03.2011r.

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

w ramach realizacji projektu systemowego

„Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”

współfinansowanego ze środków EFS

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

zaprasza


do składania ofert cenowych na zorganizowanie cateringu (kawa, herbata, napoje zimne, ciastka, ciasto) podczas zajęć grupowych z doradcą zawodowym wg poniższego zestawienia:

I grupa – 14 marca 2011r. (10 osób)

II  grupa – 25 marca 2011r. (11 osób)

III  grupa – 2 kwietnia 2011r. (12 osób)

IV grupa – 19 kwietnia (12 osób)

 

Proszę o podanie ceny brutto.

 

Oferty proszę dostarczyć do 08.03.2011r. do godz. 14.00 osobiście bądź przesłać na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach
ul. Narutowicza 6 
08-200 Łosice


Niniejsze zaproszenie służy uzyskaniu ofert cen rynkowych w celu ich porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Na wybór najkorzystniejszej oferty będzie miała wpływ cena.

 

/-/ Małgorzata Witkowska

 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych

Łosice, 01.03.2011r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu systemowego "Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim" realizowanego przez powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

 

W związku ze wszczętą procedurą w dniu 22.02.2011r. przez Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Łosicach w celu wyłonienia wykonawcy na podstawie rozeznania rynku cenowego na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro w Powiecie Łosickim” informujemy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy Agencja Reklamowo – Wydawnicza Kraina Bugu, ul. Majora Zenona 6/1, 08-200 Łosice

 

Po dokonaniu analizy cenowej wszystkich złożonych ofert do dnia 01.03.2011r  firma  Agencja Reklamowo – Wydawnicza Kraina Bugu, ul. Majora Zenona 6/1, 08-200 Łosice przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w ramach w/w projektu.

 

/-/ Małgorzata Witkowska

 


Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych

 Łosice, 22.02.2011r.

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

w ramach realizacji projektu systemowego

„Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”

współfinansowanego ze środków EFS

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

zaprasza


do składania ofert cenowych na

1.      Projekt i druk plakatów, format A3, papier kreda 135g + 4+0 – 50 sztuk

2.      Długopis aluminiowy z nadrukiem laserowym z logo EFS – 100 sztuk

3.      Notatnik, nadruk 1+0, format A5 z logo EFS – 100 sztuk

 

Proszę o podanie ceny brutto.

 

Oferty proszę dostarczyć do 01.03.2011r. do godz. 14.00 osobiście bądź przesłać na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach
ul. Narutowicza 6 
08-200 Łosice


Niniejsze zaproszenie służy uzyskaniu ofert cen rynkowych w celu ich porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Na wybór najkorzystniejszej oferty będzie miała wpływ cena.

 

/-/ Małgorzata Witkowska

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu

Łosice, 21.02.2011r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu w ramach projektu systemowego "Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim" realizowanego przez powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

 

W związku ze wszczętą procedurą w dniu 14.02.2011r. przez Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Łosicach w celu wyłonienia wykonawcy na podstawie rozeznania rynku cenowego na ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu w ramach projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro w Powiecie Łosickim” informujemy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy Powszechny Zakład Ubezpieczeń ul. Berka Joselewicza 5, 08-200 Łosice/Inspektorat w Siedlcach

 

Po dokonaniu analizy cenowej wszystkich złożonych ofert do dnia 21.02.2011r  firma  Powszechny Zakład Ubezpieczeń ul. Berka Joselewicza 5, 08-200 Łosice/Inspektorat w Siedlcach przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową w zakresie ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu

 

/-/ Małgorzata Witkowska

 

 Zaproszenie do składania ofert cenowych na ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków uczestników w projektu

 Łosice, 14.02.2011r.

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

w ramach realizacji projektu systemowego

„Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”

współfinansowanego ze środków EFS

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

zaprasza


do składania ofert cenowych na ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków uczestników  projektu w okresie:

1.      01.03.2011 – 15.12.2011r. – 10 wychowanków rodzin zastępczych

2.      01.04.2011 – 15.12.2011r. – 33 osoby niepełnosprawne

 

Suma ubezpieczenia 3 000, 00 zł.

 

Oferty proszę dostarczyć do 21.02.2011r. do godz. 10.00 osobiście bądź przesłać na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach
ul. Narutowicza 6 
08-200 Łosice

 

 

Niniejsze zaproszenie służy uzyskaniu ofert cen rynkowych w celu ich porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Na wybór najkorzystniejszej oferty będzie miała wpływ cena.

 

/-/ Małgorzata Witkowska

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych

 

Łosice, 25.01.2011r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych w ramach projektu systemowego "Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

 

W związku ze wszczętą procedurą w dniu 17.01.2011r. przez Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Łosicach w celu wyłonienia wykonawcy na podstawie rozeznania rynku cenowego na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych w ramach projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro w Powiecie Łosickim” informujemy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy „Papier” Przedsiębiorstwo Handlowe ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 11, 08-200 Łosice.

 

Po dokonaniu analizy cenowej firma „Papier” Przedsiębiorstwo Handlowe przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową w zakresie dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych.

 

/-/ Małgorzata Witkowska

 

 


Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych

 

 Łosice, 17.01.2011r.

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

w ramach realizacji projektu systemowego

„Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”

współfinansowanego ze środków EFS

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

zaprasza


do składania ofert cenowych na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych wymienionych w załączonej tabeli.

 

Proszę o podanie ceny brutto za sztukę.

 

Oferty proszę dostarczyć do 24.01.2011r. do godz. 14.00 osobiście bądź przesłać na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach
ul. Narutowicza 6 
08-200 Łosice

 

Niniejsze zaproszenie służy uzyskaniu ofert cen rynkowych w celu ich porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Na wybór najkorzystniejszej oferty będzie miała wpływ cena.

 

/-/ Małgorzata Witkowska