Aktualności

2020-05-18 11:36

Plan Awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej

Osobisty plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa.

Jeśli wiesz, że możesz doświadczyć przemocy domowej i obawiasz się, że w czasie epidemii może być trudno uzyskać pomoc, przygotuj osobisty plan awaryjny.
Jeśli zdarzy się coś złego, będziesz od razu wiedzieć jak zareagować i gdzie pójść.


Twoje bezpieczeństwo to priorytet.

Nie jesteś winna/y przemocy i są ludzie, którzy chcą Ci pomóc!

Więcej...

KALENDARZ

< Maj 2020 >
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Logo PFRON


Nabór wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach uprzejmie informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” będą przyjmowane w następujących terminach:

 

Moduł I – do 31.08.2019r.

Moduł II – od 02.09.2019r. do 10.10.2019r.

               

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON:www.pfron.org.pl  oraz PCPR Łosice pod nr. tel. 83 359 05 51

Druki wniosków dostępne są w siedzibie PCPR Łosice pok. 40 oraz w zakładce Wnioski

link:www.pcpr.losice.pl/index.php/wnioski

 


INFORMACJA na temat realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dofinansowanego ze środków PFRON w 2019 roku

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach uprzejmie informuje, iż Zarząd PFRON przyjął Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku.

 

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2019 roku:

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,
 •  

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym, 
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

 

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl oraz PCPR Łosice pod nr. tel. 83 359 05 51


Lista rankingowa wniosków

ocenianych merytorycznie w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Moduł I złożonych w 2019r.

 

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

 

Obszar A

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Obszar B

 • Zadanie 1, 3, 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

 

Obszar C

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

 

Obszar D

 • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką)

Minimalna liczba punktów uprawniająca do uzyskania dofinansowania wynosi – 15 pkt.

Środki finansowe PFRON przewidziane na wydatki w 2019 roku – 39 196,00 zł

 

Lp.

Obszar Zadanie nr

Numer wniosku

Ocena merytoryczna wniosku (Liczba punktów przyznana w trakcie oceny merytorycznej wniosku)

Kwota wnioskowana

Przyznana kwota dofinansowania

 1.  

Obszar D

PF.613.2.12.MI.2019

 

52 pkt.

1 427,00

1 427,00

 1.  

Obszar B Zadanie 1

PF.613.2.10.MI.2019

 

28 pkt.

5 000,00

5 000,00

 1.  

Obszar C Zadanie 5

PF.613.2.13.MI.2019

 

26 pkt.

4 900,00

4 900,00

 1.  

Obszar C Zadanie 1

 

PF.613.2.7.MI.2019

 

25 pkt.

10 000,00

10 000,00

 1.  

Obszar C Zadanie 2

PF.613.2.10.MI.2019

 

23 pkt.

3 500,00

3 500,00

 1.  

Obszar A Zadanie 1

 

PF.613.2.5.MI.2019

 

22 pkt.

2 422,00

2 422,00

 1.  

Obszar B Zadanie 3

PF.613.2.4.MI.2019

 

21 pkt.

6 000,00

5 425,00

 1.  

Obszar B Zadanie 4

 

PF.613.2.9.MI.2019

 

20 pkt.

2 500,00

2 500,00

 1.  

Obszar B Zadanie 4

 

PF.613.2.11.MI.2019

 

15 pkt.

2 500,00

2 500,00

Razem:

38 249,00

37 674,00

 

Kierownik PCPR w Łosicach

 /-/ Małgorzata Witkowska