Lista Aktualności

2018-02-23 14:26

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI

Informuję, że w wyniku rekrutacji przeprowadzonej w dniu 23 lutego 2018 roku nas stanowisko - Księgowy została zakwalifikowana:

• Pani Karolina Ułasiuk, zam. Olszanka

Wyłoniona kandydatka wykazała się dobrą znajomością przepisów ustaw:

-      o samorządzie powiatowym,

-      o finansach publicznych,

-      o rachunkowości,

-      Kodeks Postępowania Administracyjnego

oraz umiejętnością obsługi komputera w zakresie wymaganych programów.

Kandydatka posiada staż pracy w jednostce pomocy społecznej. Osoba ta była starannie przygotowana do rozmowy kwalifikacyjnej oraz posiadała odpowiednią wiedzę i motywację do pracy.

Pani Karolina Ułasiuk zostanie zatrudniona w ramach umowy o pracę na 34 etatu, od dnia 01 marca 2018 roku.

 

Kierownik
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łosicach
Małgorzata Witkowska

Więcej...

2018-02-23 09:46

Informacja z pierwszego etapu rekrutacji

Łosice, 22.02.2018r.

 

Informacja z pierwszego etapu rekrutacji.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Księgowy - 1/2 etatu, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

Wymagania formalne określone w ogłoszeniu spełniła i zakwalifikowana została do następnego etapu rekrutacji niżej wymieniona kandydatka:

Lp. Imię i nazwisko, Miejsce zamieszkania

1. Karolina Ułasiuk- Olszanka

Powyższa osoba zostanie poinformowana osobiście o miejscu i czasie dalszej rekrutacji.

 

Kierownik
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łosicach
Małgorzata Witkowska

Więcej...

2018-02-22 14:24

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach zwane dalej Zamawiającym w związku z realizacją projektu SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych dla uczestników projektu. 

Więcej...

2018-02-13 06:56

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWY

Kierownik powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach ogłasza konkurs na 1 wolne stanowisko urzędnicze - księgowy.

 

Więcej...

2018-01-23 14:06

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY W RAMACH PROJEKTU SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁOSICACH

w  celu  realizacji

Usługi  dotyczącej  aktywizacji  edukacyjnej,  społecznej i  zdrowotnej  uczestników  projektu  SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM realizowanego  przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach współfinansowanego ze środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego,  oś  priorytetowa  IX Wspieranie  włączenia  społecznego  i  walka  z  ubóstwem,  działanie  9.1 Aktywizacja  społeczno-zawodowa  osób  wykluczonych  i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY COACH

Więcej...

2017-01-11 13:16

Program stypendialny "Moja Przyszłość"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach informuje, iż Towarzystwo Nasz Dom ogłosiło program stypendialny ...

Więcej...

2016-11-22 22:19

Informacja o projekcie w ramach RPOWM na lata 2014-2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach informuje o realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pod nazwą SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ...

Więcej...