Aktualności

2018-12-12 08:47

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE WYNIKU
OTWARTEGO NABORU PARTNERA

do wspólnego przygotowania i implementacji wniosku o dofinansowanie projektu

Szansa na Lepsze Jutro

do konkursu zamkniętego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych 
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Więcej...

2018-11-19 08:34

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Otwartego Naboru Partnera

do wspólnego przygotowania i implementacji wniosku o dofinansowanie projektu
Szansa na Lepsze Jutro
do konkursu zamkniętego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Więcej...

2018-11-13 22:02

WIGILIA DNIEM WOLNYM OD PRACY

Informujemy, że 24 grudnia 2018 r. (wigilia) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach z obowiązkiem odpracowania w dniu 8 grudnia 2018 r.

Więcej...

KALENDARZ

< Grudzień 2018 >
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Lista Aktualności

2018-12-12 08:47

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE WYNIKU
OTWARTEGO NABORU PARTNERA

do wspólnego przygotowania i implementacji wniosku o dofinansowanie projektu

Szansa na Lepsze Jutro

do konkursu zamkniętego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych 
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Więcej...

2018-11-19 08:34

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Otwartego Naboru Partnera

do wspólnego przygotowania i implementacji wniosku o dofinansowanie projektu
Szansa na Lepsze Jutro
do konkursu zamkniętego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Więcej...

2018-11-13 22:02

WIGILIA DNIEM WOLNYM OD PRACY

Informujemy, że 24 grudnia 2018 r. (wigilia) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach z obowiązkiem odpracowania w dniu 8 grudnia 2018 r.

Więcej...

2018-05-28 11:31

Aktywizacja Społeczno-Zdrowotna - zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach zwane dalej Zamawiającym 

w związku z realizacją projektu SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę Aktywizacja Społeczno-Zdrowotna w trybie wyjazdowym dla uczestników projektu.

Więcej...

2018-04-13 10:59

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi społeczne

Kompleksowa usługa dotycząca podniesienia kwalifikacji zawodowych uczestników projektu Szansa na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Więcej...

2018-03-02 11:03

Wyniki naboru ofert

 

WYNIKI NABORU OFERT

 

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące naboru firm szkoleniowych na przeprowadzenie usługi Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych w ramach projektu pt. „SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM” oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 

Wpłynęło: 1 oferta

 

 

Oferty oceniane były przez trzyosobową komisję wg kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym.

 

Każdy oferent mógł otrzymać maksymalnie 100 punktów procentowych.

 

Do realizacji wybrano ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów w ramach danej usługi.

W wyniku dokonanej analizy otrzymanych ofert Zamawiający wyłonił następującą ofertę w zakresie usługi szkoleniowej:

 

Fundacja Sportu Zdrowia i Turystyki EST

ul. Piękna 15/43

00-549 Warszawa

 

 

Wszystkim, którzy wysłali swoje oferty, serdecznie dziękujemy!

 

Więcej...

2018-02-23 14:26

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI

Informuję, że w wyniku rekrutacji przeprowadzonej w dniu 23 lutego 2018 roku nas stanowisko - Księgowy została zakwalifikowana:

• Pani Karolina Ułasiuk, zam. Olszanka

Wyłoniona kandydatka wykazała się dobrą znajomością przepisów ustaw:

-      o samorządzie powiatowym,

-      o finansach publicznych,

-      o rachunkowości,

-      Kodeks Postępowania Administracyjnego

oraz umiejętnością obsługi komputera w zakresie wymaganych programów.

Kandydatka posiada staż pracy w jednostce pomocy społecznej. Osoba ta była starannie przygotowana do rozmowy kwalifikacyjnej oraz posiadała odpowiednią wiedzę i motywację do pracy.

Pani Karolina Ułasiuk zostanie zatrudniona w ramach umowy o pracę na 34 etatu, od dnia 01 marca 2018 roku.

 

Kierownik
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łosicach
Małgorzata Witkowska

Więcej...

2018-02-23 09:46

Informacja z pierwszego etapu rekrutacji

Łosice, 22.02.2018r.

 

Informacja z pierwszego etapu rekrutacji.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Księgowy - 1/2 etatu, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

Wymagania formalne określone w ogłoszeniu spełniła i zakwalifikowana została do następnego etapu rekrutacji niżej wymieniona kandydatka:

Lp. Imię i nazwisko, Miejsce zamieszkania

1. Karolina Ułasiuk- Olszanka

Powyższa osoba zostanie poinformowana osobiście o miejscu i czasie dalszej rekrutacji.

 

Kierownik
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łosicach
Małgorzata Witkowska

Więcej...