Aktualności

2018-02-13 06:56

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWY

Kierownik powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach ogłasza konkurs na 1 wolne stanowisko urzędnicze - księgowy.

 

Więcej...

2018-01-23 14:06

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY W RAMACH PROJEKTU SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁOSICACH

w  celu  realizacji

Usługi  dotyczącej  aktywizacji  edukacyjnej,  społecznej i  zdrowotnej  uczestników  projektu  SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM realizowanego  przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach współfinansowanego ze środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego,  oś  priorytetowa  IX Wspieranie  włączenia  społecznego  i  walka  z  ubóstwem,  działanie  9.1 Aktywizacja  społeczno-zawodowa  osób  wykluczonych  i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY COACH

Więcej...

2017-01-11 13:16

Program stypendialny "Moja Przyszłość"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach informuje, iż Towarzystwo Nasz Dom ogłosiło program stypendialny ...

Więcej...

KALENDARZ

< Luty 2018 >
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

Projekt "Twoja szansa na pracę"

 

Uprzejmie informujemy, że:

Powiat Łosicki/Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach – Lider Projektu, wraz z Partnerem – Urzędem Miasta i Gminy w Łosicach/Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Łosicach rozpoczyna realizację projektu konkursowego pt.„Twoja szansa na pracę”.

 

O PROJEKCIE

 

Okres realizacji Projektuod 1 sierpnia 2013r. do 31 stycznia 2015r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia dla 70 osób długotrwale bezrobotnych (42 kobiet i 28 mężczyzn) z powiatu łosickiego.

 

OFERUJEMY

 

Uczestnicy/Uczestniczki Projektu wezmą udział w:

1.        Zajęciach motywacyjno – aktywizacyjnych, w ramach których odbędą się spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem oraz Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy

2.        Szkoleniach:

 •  „Kurs opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną” dla 8 osób;
 •  „Kurs operatora wózka jezdniowego” dla 16 osób;
 • „Kurs sprzedawcy z umiejętnością obsługi komputera, programów użytkowych i kasy    fiskalnej” dla 16 osób.

3.        Stażach:

W ramach tego działania zostaną zorganizowane 12 - miesięczne staże  dla 23 osób
do 25  roku życia oraz 6 - miesięczne dla pozostałych.

Dodatkowo Uczestnicy/Uczestniczki Projektu otrzymają:

 • stypendium stażowe w okresie odbywania stażu;
 • stypendium szkoleniowe za okres odbywania szkolenia;
 • zwrot kosztów przejazdu;
 • bezpłatne materiały szkoleniowe;
 •  zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, stażu

REKRUTACJA

Rekrutacja będzie prowadzona w terminie: od 19.08.2013r. do 30.08.2013r.

    

Aby wziąć udział w rekrutacji do Projektu należy:

1)       posiadać status osoby długotrwale bezrobotnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach

2)        spełniać jeden lub kilka z poniższych warunków:

 • osoba do 25 roku życia;
 • osoba w wieku 50-64 lata;
 • osoba bez doświadczenia zawodowego;
 • osoba bez kwalifikacji zawodowych;
 • osoba zamieszkała na terenach wiejskich;
 • osoba niepełnosprawna;
 • klient/klientka Ośrodka Pomocy Społecznej z powiatu łosickiego.

3)         złożyć Kwestionariusz Rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami

 

 w terminie od 19.08.2013r. do 30.08.2013r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach
 w pokoju nr 54 lub w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łosicach.

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa
w Projekcie.

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach,

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łosicach oraz na stronie internetowej Urzędu Pracy: www.puplosice.pl i stronie internetowej MGOPS Łosice www.mgops.losice.pl

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do:

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOSICACH

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice

pok. 50, tel. 83 357 19 50        pok. 54, tel. 83 357 19 54

pok. 51, tel. 83 357 19 51        pok. 55, tel. 83 357 19 55

lub do

MIEJSKO-GMINNEGO  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOSICACH

ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice

tel. 83 357 37 47