Aktualności

2018-05-28 11:31

Aktywizacja Społeczno-Zdrowotna - zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach zwane dalej Zamawiającym 

w związku z realizacją projektu SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę Aktywizacja Społeczno-Zdrowotna w trybie wyjazdowym dla uczestników projektu.

Więcej...

2018-04-13 10:59

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi społeczne

Kompleksowa usługa dotycząca podniesienia kwalifikacji zawodowych uczestników projektu Szansa na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Więcej...

2018-03-02 11:03

Wyniki naboru ofert

 

WYNIKI NABORU OFERT

 

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące naboru firm szkoleniowych na przeprowadzenie usługi Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych w ramach projektu pt. „SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM” oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 

Wpłynęło: 1 oferta

 

 

Oferty oceniane były przez trzyosobową komisję wg kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym.

 

Każdy oferent mógł otrzymać maksymalnie 100 punktów procentowych.

 

Do realizacji wybrano ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów w ramach danej usługi.

W wyniku dokonanej analizy otrzymanych ofert Zamawiający wyłonił następującą ofertę w zakresie usługi szkoleniowej:

 

Fundacja Sportu Zdrowia i Turystyki EST

ul. Piękna 15/43

00-549 Warszawa

 

 

Wszystkim, którzy wysłali swoje oferty, serdecznie dziękujemy!

 

Więcej...

KALENDARZ

< Wrzesień 2018 >
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Projekt "Twoja szansa na pracę"

 

Uprzejmie informujemy, że:

Powiat Łosicki/Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach – Lider Projektu, wraz z Partnerem – Urzędem Miasta i Gminy w Łosicach/Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Łosicach rozpoczyna realizację projektu konkursowego pt.„Twoja szansa na pracę”.

 

O PROJEKCIE

 

Okres realizacji Projektuod 1 sierpnia 2013r. do 31 stycznia 2015r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia dla 70 osób długotrwale bezrobotnych (42 kobiet i 28 mężczyzn) z powiatu łosickiego.

 

OFERUJEMY

 

Uczestnicy/Uczestniczki Projektu wezmą udział w:

1.        Zajęciach motywacyjno – aktywizacyjnych, w ramach których odbędą się spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem oraz Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy

2.        Szkoleniach:

 •  „Kurs opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną” dla 8 osób;
 •  „Kurs operatora wózka jezdniowego” dla 16 osób;
 • „Kurs sprzedawcy z umiejętnością obsługi komputera, programów użytkowych i kasy    fiskalnej” dla 16 osób.

3.        Stażach:

W ramach tego działania zostaną zorganizowane 12 - miesięczne staże  dla 23 osób
do 25  roku życia oraz 6 - miesięczne dla pozostałych.

Dodatkowo Uczestnicy/Uczestniczki Projektu otrzymają:

 • stypendium stażowe w okresie odbywania stażu;
 • stypendium szkoleniowe za okres odbywania szkolenia;
 • zwrot kosztów przejazdu;
 • bezpłatne materiały szkoleniowe;
 •  zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, stażu

REKRUTACJA

Rekrutacja będzie prowadzona w terminie: od 19.08.2013r. do 30.08.2013r.

    

Aby wziąć udział w rekrutacji do Projektu należy:

1)       posiadać status osoby długotrwale bezrobotnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach

2)        spełniać jeden lub kilka z poniższych warunków:

 • osoba do 25 roku życia;
 • osoba w wieku 50-64 lata;
 • osoba bez doświadczenia zawodowego;
 • osoba bez kwalifikacji zawodowych;
 • osoba zamieszkała na terenach wiejskich;
 • osoba niepełnosprawna;
 • klient/klientka Ośrodka Pomocy Społecznej z powiatu łosickiego.

3)         złożyć Kwestionariusz Rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami

 

 w terminie od 19.08.2013r. do 30.08.2013r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach
 w pokoju nr 54 lub w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łosicach.

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa
w Projekcie.

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach,

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łosicach oraz na stronie internetowej Urzędu Pracy: www.puplosice.pl i stronie internetowej MGOPS Łosice www.mgops.losice.pl

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do:

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOSICACH

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice

pok. 50, tel. 83 357 19 50        pok. 54, tel. 83 357 19 54

pok. 51, tel. 83 357 19 51        pok. 55, tel. 83 357 19 55

lub do

MIEJSKO-GMINNEGO  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOSICACH

ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice

tel. 83 357 37 47