Aktualności

2017-01-11 13:16

Program stypendialny "Moja Przyszłość"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach informuje, iż Towarzystwo Nasz Dom ogłosiło program stypendialny ...

Więcej...

2016-11-22 22:19

Informacja o projekcie w ramach RPOWM na lata 2014-2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach informuje o realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pod nazwą SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ...

Więcej...

KALENDARZ

< Grudzień 2017 >
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁOSICACH

 

Informuje o realizacji projektu współfinansowanego prze Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

pt. "Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim" w 2011 rokuRealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet VII - Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o niepełnosprawności lub równoważnym orzeczeniem wydanym przez lekarza orzecznika ZUS oraz wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo -wychowawcze oraz mające trudności z integracją zawodową i społeczną (w tym młodzież w wieku 15 - 25 lat znajdująca się w rodzinach zastępczych i w placówce opiekuńczo-wychowawczej).

W/W osoby będą kwalifikowane jako osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej GOPS, PCPR,  będące w wieku aktywności zawodowej (15 -64 lat), zamieszkujące na terenie Powiatu Łosickiego.

 

 

 

W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie uczestnikom projektu. Działania będą dobierane indywidualnie do potrzeb każdego z uczestników projektu.

 

 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU

01.01.2011 - 31.12.2011

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania wstępnych deklaracji udziału w projekcie w terminie do 4 marca 2011 roku do biura projektu:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, 08-200 Łosice, ul. Narutowicza 6, 

p. 40-43, tel. (83) 359 05 51, fax (83) 359 08 60,  e-mail: pcprlosice@wp.pl