Aktualności

2018-05-28 11:31

Aktywizacja Społeczno-Zdrowotna - zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach zwane dalej Zamawiającym 

w związku z realizacją projektu SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę Aktywizacja Społeczno-Zdrowotna w trybie wyjazdowym dla uczestników projektu.

Więcej...

2018-04-13 10:59

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi społeczne

Kompleksowa usługa dotycząca podniesienia kwalifikacji zawodowych uczestników projektu Szansa na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Więcej...

2018-03-02 11:03

Wyniki naboru ofert

 

WYNIKI NABORU OFERT

 

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące naboru firm szkoleniowych na przeprowadzenie usługi Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych w ramach projektu pt. „SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM” oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 

Wpłynęło: 1 oferta

 

 

Oferty oceniane były przez trzyosobową komisję wg kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym.

 

Każdy oferent mógł otrzymać maksymalnie 100 punktów procentowych.

 

Do realizacji wybrano ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów w ramach danej usługi.

W wyniku dokonanej analizy otrzymanych ofert Zamawiający wyłonił następującą ofertę w zakresie usługi szkoleniowej:

 

Fundacja Sportu Zdrowia i Turystyki EST

ul. Piękna 15/43

00-549 Warszawa

 

 

Wszystkim, którzy wysłali swoje oferty, serdecznie dziękujemy!

 

Więcej...

KALENDARZ

< Czerwiec 2018 >
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

tl_files/pcpr/img/logo_PFRON_2011_r-w400-h300.jpg


Nabór wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd” w 2017 roku

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach uprzejmie informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” będą przyjmowane w następujących terminach:

 

Moduł I – do 30.08.2017r.

Moduł II – od 16.03.2017r. do 30.03.2017r.

              od 05.09.2017r. do 10.10.2017r.

 

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON:www.pfron.org.pl  oraz PCPR Łosice pod nr. tel. 83 359 05 51

Druki wniosków dostępne sa w siedzibie PCPR Łosice pok. 40 oraz w zakładce Wnioski

link:www.pcpr.losice.pl/index.php/wnioski

 


INFORMACJA na temat realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dofinansowanego ze środków PFRON w 2017 roku

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach uprzejmie informuje, iż Zarząd PFRON przyjął Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017roku.

 

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2017 roku:

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1: pomoc w zakupie i montazu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
 • Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzetu elektronicznego i jego elementów oraz oprogramowania
 • Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON:www.pfron.org.pl w zakładce: Aktywny Samorząd

 


Nabór wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd” w 2016 roku

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach uprzejmie informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” będą przyjmowane w następujących terminach:

 

Moduł I – do 30.08.2016r.

Moduł II – od 21.03.2016r. do 15.04.2016r.

                 od 05.09.2016r. do 10.10.2016r.

 

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON:www.pfron.org.pl  oraz PCPR Łosice pod nr. tel. 83 359 05 51

Druki wniosków dostępne sa w siedzibie PCPR Łosice pok. 40 oraz w zakładce Wnioski

link:www.pcpr.losice.pl/index.php/wnioski

 


INFORMACJA na temat realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dofinansowanego ze środków PFRON w 2016 roku

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach uprzejmie informuje, iż Zarząd PFRON przyjął Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku.

 

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2016 roku:

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1: pomoc w zakupie i montazu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
 • Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzetu elektronicznego i jego elementów oraz oprogramowania
 • Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON:www.pfron.org.pl w zakładce: Aktywny Samorząd

 


Nabór wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd” w 2015 roku

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach uprzejmie informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” będą przyjmowane w następujących terminach:

 

Moduł I – do 30.08.2015r.

Moduł II – od 02.03.2015r. do 30.03.2015r.

                  od 01.09.2015r. do 10.10.2015r.


INFORMACJA na temat realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dofinansowanego ze środków PFRON w 2015 roku

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach uprzejmie informuje, iż  Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku.

 

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2015 roku:

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 • Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

  Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

 • Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

  Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 • Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

  Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
  w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON:www.pfron.org.pl w zakładce: Aktywny Samorząd

 


Uwaga! Zmiana terminu przyjmowania wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

 

Rada Nadzorcza PFRON wprowadziła zmiany dotyczące terminu przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach uprzejmie informuje, że termin przyjmowania wniosków w ramach Modułu I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

 

został skrócony i upływa w dniu 30 sierpnia 2014r.

 


INFORMACJA na temat realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dofinansowanego ze środków PFRON w 2014 roku

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach uprzejmie informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON w dniu 21 stycznia br. przyjęła do realizacji pilotażowy programu „Aktywny samorząd”. Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2014 roku:

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 

Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Adresaci programu:
- znaczny lub umiarkowany  stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja narządu ruchu,

 

Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Adresaci programu:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej,
- dysfunkcja narządu ruchu,

 

 

Obszar Blikwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 

Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

 

Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Adresaci programu zadanie 1 oraz zadanie 2:

- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

 

 

Obszar Clikwidacja barier w poruszaniu się:

 

Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Adresaci programu:

- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

 

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Adresaci programu:

- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

 

Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Adresaci programu:

- stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do  pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

 

Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
Adresaci programu:

- stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do  pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

 

 

Obszar Dpomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

Adresaci programu:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- aktywność zawodowa,
- pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

 

 

Moduł IIpomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 

Adresaci programu:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:

„Student – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

„Student II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”.

 

Harmonogram działań decyzyjnych w ramach modułu II programu „Aktywny Samorząd”

 

30 marca 2014 Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach aktualnego semestru/półrocza
31 maja 2014 Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w ramach aktualnego semestru/półrocza
30 września 2014 Termin zakończenia przyjmowania w 2014 roku wniosków w ramach programu
31 stycznia 2014 Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu (w odniesieniu do wniosków złożonych w 2014 roku)
30 czerwca 2014 Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2014 roku – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

 


Nabór wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd” w 2014 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach uprzejmie informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” będą przyjmowane w następujących terminach:

 

Moduł I – od 14.03.2014 do 30.08.2014 roku

Moduł II – od 14.03.2014 do 30.03.2014 roku oraz od 01.09.2014 do 30.09.2014 roku

 

Zachęcamy osoby niepełnosprawne zamieszkujące teren Powiatu Łosickiego do korzystania z w/wym. form wsparcia.

 

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl (w zakładce Samorządy)

 

Link do pliku PDF: Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku. 

INFORMACJA na temat realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dofinansowanego ze środków PFRON w 2013 roku

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach uprzejmie informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON w dniu 17 stycznia br. wprowadziła istotne zmiany w zapisach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2013 roku:

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 

Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Adresaci programu:
- znaczny lub umiarkowany  stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja narządu ruchu,

 

Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Adresaci programu:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej,
- dysfunkcja narządu ruchu,

 

 

Obszar Blikwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 

Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

 

Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Adresaci programu zadanie 1 oraz zadanie 2:

- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

 

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 

Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Adresaci programu:

- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

 

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Adresaci programu:

- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

 

Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Adresaci programu:

- stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do  pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

 

Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
Adresaci programu:

- stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do  pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

 

 

Obszar Dpomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

Adresaci programu:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- aktywność zawodowa,
- pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

 

 

Moduł IIpomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 

Adresaci programu:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

 

Zachęcamy osoby niepełnosprawne zamieszkujące teren Powiatu Łosickiego do korzystania z w/w form wsparcia.

 

 

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl (w zakładce Samorządy)

 

Link do pliku PDF: Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2013 roku.

 


Druki wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” będą dostępne w tut. jednostce od 03.09.2012 roku, a przyjmowane do 30.09.2012 roku.

 

Jednocześnie informujemy, że szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl (w zakładce Samorządy) oraz w tut. jednostce.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach informuje, o przystąpieniu przez Powiat Łosicki do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.


Program obejmuje następujące obszary wsparcia:


1) Obszar A pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, należy przez to rozumieć dostosowanie do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności wyposażenia samochodu, które umożliwia użytkowanie przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją narządu ruchu lub przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego np. podnośnik lub najazd dla  wózka inwalidzkiego, dodatkowe pasy, niestandardowe urządzenia wspomagające kierowanie samochodem przez osobę niepełnosprawną ruchowo itp.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi 5 tys. zł. Udział własny 15%

Obszar skierowany jest do osób posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 r. ż.), będących w wieku aktywności zawodowej, dzieci lub młodzieży do 18 r. ż., osób z dysfunkcją narządu ruchu.

 

2) Obszar B1pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, należy przez to rozumieć każdy sprzęt komputerowy lub jego element, który posiada szczególne, funkcjonalne znamiona przystosowania do potrzeb indywidualnych osób np. klawiatura brajlowska, mysz pneumatyczna, myszka sterowana głową oraz  oprogramowanie, w tym aktualizacyjne, posiadające szczególne znamiona przystosowania do  potrzeb osób z brakiem lub znacznym niedowładem obu kończyn górnych albo z dysfunkcją narządu wzroku oraz schorzeń współistniejących.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi 5 tys. zł. Udział własny 10%

Obszar skierowany jest do osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności, orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 r. ż.), będących w wieku aktywności zawodowej, dzieci lub młodzieży do 18 r. ż., osób z dysfunkcją narządu ruchu (obu kończyn górnych), osób z  dysfunkcją narządu wzroku.

 

3) Obszar B2pomoc w zakupie urządzeń lektorskich, należy przez to rozumieć samodzielnie funkcjonujące, elektroniczne urządzenia, które posiadają szczególne znamiona przystosowania dla osób z dysfunkcją wzroku poprzez umożliwienie rejestrowania i/lub  przetwarzania grafiki i/lub tekstu na mowę syntetyczną i/lub dane cyfrowe.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi 5 tys. zł. Udział własny 10%

Obszar skierowany jest do osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności, orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 r. ż.), będących w wieku aktywności zawodowej, dzieci lub młodzieży do 18 r. ż., osób z dysfunkcją narządu wzroku.

 

4) Obszar B3pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich, należy przez to rozumieć samodzielnie funkcjonujące, elektroniczne urządzenia, które posiadają szczególne znamiona przystosowania dla osób z dysfunkcją wzroku, umożliwiające, co najmniej przetwarzanie grafiki i/lub tekstu na pismo Braille’a i/lub na formę rysunków wypukłych, wykonywanie wydruków w  piśmie Braille’a i/lub w formie rysunków wypukłych np. drukarki brajlowskie.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi 12 tys. zł. Udział własny 5%

Obszar skierowany jest do osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności, orzeczenie o niepełnosprawności ( do 16 r. ż.), będących w wieku aktywności zawodowej, dzieci i młodzieży do 18 r. ż., osób z dysfunkcją narządu wzroku.

 

5) Obszar B4dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo  brajlowskich.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON dla osoby głuchoniewidomej wynosi 1,5 tys. zł. dla pozostałych adresatów 1 tys. zł.

Obszar skierowany jest do Beneficjentów pomocy w ramach obszarów B1, B2 lub B3.

 

6) Obszar Cpomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, w  przypadku braku możliwości poruszania się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym, należy przez to rozumieć sytuację, kiedy stan zdrowia oraz dysfunkcja narządu ruchu osoby niepełnosprawnej wyklucza samodzielne poruszanie się i  przemieszczanie przy pomocy ręcznego wózka inwalidzkiego, brak takiej możliwości powinien wynikać z  dysfunkcji charakteryzującej się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie, co najmniej jednej kończyny dolnej i górnej.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi 7 tys. zł. Udział własny 10%

Obszar skierowany jest do osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności, orzeczenie o niepełnosprawności (do16 r. ż), będących w wieku aktywności zawodowej, dzieci i  młodzieży do 18 r. ż., osób, które przekroczyły wiek aktywności zawodowej, jeśli są zatrudnione.

 

7) Obszar Dpomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi 3 tys. zł.

Obszar skierowany jest do osób użytkujących wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym.

 

8) Obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi 1,5 tys. zł. Udział własny 25% 

Obszar skierowany jest do osób posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, będącej w wieku aktywności zawodowej, osoby z dysfunkcją narządu ruchu, osoby pełnoletniej, wobec której nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

 

9) Obszar Fpomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi 2,2 tys. zł. w ciągu roku za każde dziecko wnioskodawcy przebywające w żłobku lub przedszkolu. Udział własny 15%. 

Obszar skierowany jest do osób posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, będących w wieku aktywności zawodowej, osoby z każdym rodzajem dysfunkcji, tylko osoby aktywne zawodowo mające pod swoją opieką dziecko.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach informuje, o przystąpieniu przez Powiat Łosicki do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

 

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

1) obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

2)obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,

3) obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,

4) obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,

5) obszar B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich,

6) obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

7) obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

8) obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

9) obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji ww. programu znajdują się na stronie www.pfron.org.pl


Program skierowany jest do osób posiadających:

1. Znaczny stopień niepełnosprawności w obszarach: A, B1- B4, C, D, E, F

2. Umiarkowany stopień niepełnosprawności w obszarach: A, E, F

3. Orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 r. ż.) w obszarach: A, B1- B4, C, D oraz będących:

- w wieku aktywności zawodowej w obszarach: A, B1- B4, C, D, E, F

- dziećmi lub młodzieżą do 18 roku życia w obszarach: A, B1- B4, C, D

- osobami, które przekroczyły wiek aktywności zawodowej w obszarach: C – jeśli są zatrudnione oraz D.


tl_files/pcpr/img/logo_PFRON_2011_r-w400-h300.jpg

tl_files/pcpr/img/logo_PFRON_2011_r-w400-h300.jpg